Algemene ledenvergadering PPINK + Aan tafel ‘coulanceregeling’

22 maart 2022 - 19:30 uur

Op dinsdagavond 22 maart houdt PPINK weer een ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering komen er verschillende zaken aan bod waaronder een algehele statutenwijziging, plannen 2022 en bestuurswisselingen . Leden ontvangen per mail de agenda en het concept statutenwijziging. In de mail staat ook hoe je je als lid aanmeldt.

De ledenvergadering is van 19.30 tot 20.00 uur.

 

Aansluitend op de ALV, van 20.00 tot 21.00 uur volgt er een Aan tafel met PPINK over het onderwerp ‘Coulanceregeling’.

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen (voor half jaar) om de werkdruk en het personeelstekort in de kinderopvang tegen te gaan. Deze maatregelen betreffen o.a. het makkelijker inzetten van medewerkers in opleiding. En dat de inspectie coulanter omgaat met bepaalde regels zoals bijvoorbeeld het vaste-gezichten-criterium en de 3-uurs regeling.

Tijdens deze ‘aan tafel’ gaat PPINK graag in gesprek met leden over de tijdelijke coulanceregeling. Wat merk je daarvan als professional of als coach/ beleidsmedewerker? Helpt deze tijdelijke regeling? Loop je tegen dingen aan? Zorgen deze tijdelijke maatregelen voor werkdrukvermindering?

Aanmelden: zie ledenmail en ledenplatform Insite