PPINK geeft op NOT workshop over herziene beroepscode kinderopvang

28 januari 2023 - 15:30 uur

Ontdek de waarden en normen van de kinderopvang

Een beroepscode beschrijft de waarden en normen van een beroepsgroep. In 1998 publiceerde FNV Zorg & Welzijn de Beroepscode Kinderopvang die in 2015 werd herzien. Inmiddels hebben de partners Kinderopvang werkt! met PPINK en het werkveld de beroepscode geactualiseerd. In deze workshop nemen we je mee in de beroepscode: Wat zijn de waarden en normen van de beroepsgroep? Wat is de betekenis van de beroepscode voor het vak? Hoe kun je hem gebruiken voor ontwikkeling? Aan de hand van casussen ontdek je dit mooie instrument voor pedagogisch professionals.

Ben je zaterdag 28 januari ook op het grootste vakevent voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair en voortgezet onderwijs?

Geef je op voor onze workshop!