Meertalige kinderopvang

28 februari 2024

Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. Meertalige buitenschoolse opvang mag al langer worden aangeboden. Bij meertalige kinderopvang mag de voertaal per dag – naast het Nederlands – hooguit 50 procent van de openingstijd Duits, Engels of Frans zijn.

Houders kunnen dit op verschillende manieren vormgeven. Bijvoorbeeld door altijd bepaalde dagdelen of activiteiten in één van de drie andere voertalen aan te bieden. Of doordat één beroepskracht op de groep consequent de ene voertaal spreekt en een andere beroepskracht de andere voertaal. Zo worden dagelijks beide talen aangeboden.

Binnenkort staat op Rijksoverheid.nl een overzicht van de eisen die gelden voor meertalige kinderopvang.

 

Weten hoe meertalige kinderopvang werkt in de praktijk? PPINK interviewde drie professionals van Hestia kinderopvang. Lees hier hun ervaringen!

 

 

Meer informatie over de effecten, voordelen en de inrichting van een meertalig aanbod in de kinderopvang:

 

Meer uitleg over de eisen in wet- en regelgeving:

 

Tot slot nog een website van onze zuiderburen: vol handige taalstimuleringstips!