Aandacht voor aandachtsfunctionarissen

12 maart 2024

Op 11 maart 2024 organiseerde PPINK samen met partners BOinK, BK en BMK een werkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang en gastouderopvang. Als sector vinden we het belangrijk continu aandacht te hebben voor de strijd tegen kindermishandeling.

In 3 rondes zijn we in gesprek gegaan met de Vertrouwensinspectie, de Jeugdgezondheidszorg, en het onderwijs. Ook hebben we met elkaar gesproken over het contact en de samenwerking met Veilig Thuis.

Het doel was om gezamenlijk scherpte te krijgen op knelpunten, dilemma’s, wensen en mogelijkheden wat betreft de samenwerking. Om zo concrete verbeteringen te bewerkstelligen in de (landelijke) samenwerking met belangrijke partners. Het in gesprek zijn met elkaar, het uitwisselen van ervaringen en het delen van goede voorbeelden heeft ons waardevolle input opgeleverd, waar we als sector verder mee aan de slag gaan.

Met dank aan Hanneke Warga-Werkhoven (vertrouwensinspectie), Jan Slangen (directeur Kindcentrum, MosaLira) Albertine Klein Velderman  (adviseur Jeugdgezondheidszorg bij GGD GHOR) voor hun actieve bijdrage aan de gesprekstafels. En tevens dank aan alle aandachtsfunctionarissen en genodigden voor hun input.