Branche trekt gezamenlijk op voor meer diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

23 april 2024

In opdracht van BMK, BK, PPINK, Voor Werkende Ouders en Stichting Nysa is een handreiking gemaakt over Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie in de Kinderopvang.

De handreiking is opgedeeld in drie kernen:

  • aandachtspunten voor medewerkers en bestuurders
  • concrete tips voor werken met kinderen
  • houvast richting ouders/opvoeders

 

Deze handreiking biedt een pleidooi en eerste houvast om aan de slag te gaan met een aantal diepgewortelde uitdagingen in de kinderopvang (en de samenleving breed), namelijk:

  • Het bespreekbaar maken van verschillen en borgen van gelijkwaardigheid: hoe ga je als organisatie en team blijvend in gesprek over verschillende normen, waarden, visies en interpretaties? Wat betekent dat voor je praktijk? Wat geef je mee aan ouders en kinderen?
  • Hoe ga je om met alle verschillende gezinnen en zorg je ervoor dat opvoeders en ouders van allerlei etnisch/culturele achtergronden zich gehoord en gezien voelen? Hoe ga je de dialoog aan als ouders anders tegen opvoeding aankijken dan de organisatie?
  • Hoe kunnen we als kinderopvang inclusief krachtiger worden in het opvangen van kinderen met fysieke uitdagingen en special needs?
  • Het aantrekken van een meer divers personeelsbestand: meer mannen, mensen met verschillende (culturele) achtergronden, enzovoorts;
  • Hoe geef je vorm aan het vierde pedagogische basisdoel van Marianne Riksen-Walraven?
  • Wat kun je nog meer doen met het aanbod en de inrichting om de kinderopvang meer inclusief te maken? Een onderwerp dat ook terugkomt in Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang: gecombineerde metingen 2017-2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.

Urgentie

Deze handreiking is een vindplaats voor thema’s binnen het werken aan gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Een document waar je naartoe gaat als je je afvraagt hoe je moet starten en wat je nog meer kunt oppakken. En niet alleen kunt oppakken, maar wat we moeten oppakken. Het werken aan gelijkwaardigheid, het tegengaan van uitsluiting en sociale onrechtvaardigheid, het overdragen van democratische normen en waarden, is mede onze verantwoordelijkheid in de kinderopvang.

Afgelopen jaren hebben we in de branche kinderopvang meerdere bijeenkomsten, artikelen en overleggen gewijd aan hoe we de branche meer divers en inclusiever kunnen maken. Richting medewerkers, kinderen, ouders en alle organisatielagen. Er bleken nog veel (praktische) vragen te zijn vanuit kinderopvangorganisaties. Ook voor de gastouderopvang is dit een belangrijk onderwerp met haar diverse groep opvoeders en kinderen. We hopen dat de handreiking tevens een kleine bijdrage levert aan het gevoel van urgentie vanuit de Ministeries waar de kinderopvangsector mee samenwerkt. Dit onderwerp zou stelselmatig een plek dienen te hebben op de agenda’s van belangrijke bestuurlijke overleggen.

Netwerk

Er worden al jarenlang instrumenten ontwikkeld om aan de slag te gaan met meer diversiteit en inclusie in de kinderopvang en hoe we dit vorm kunnen geven met (jonge) kinderen. Sommige kinderopvangorganisaties zijn hier al ver mee, andere staan aan de start. Als branchepartijen willen we graag faciliteren dat mensen organisatieoverstijgend met elkaar uitwisselen en elkaar versterken. Vandaar dat wij een Linked-in netwerkgroep hebben aangemaakt waar professionals vanuit kinderdagverblijven, bso’s, peuteropvang en gastouderopvang deel kunnen nemen. Hier wisselen we met elkaar tips, mooie voorbeelden, filmpjes, lezingen, rapporten, enz. uit. Daarnaast spreken we – naar behoefte – online of live met elkaar af voor intervisie & inspiratie.

Aanmelden kan hier:  https://www.linkedin.com/groups/13019309/