Dit webinar over de Meldcode kindermishandeling mag je niet missen

Van pedagogisch medewerkers horen we regelmatig: “Met onze kinderen gaat alles goed. Van kindermishandeling of huiselijk geweld is bij ons geen sprake”. De vraag is: is dat zo? Of wordt er iets gemist? Ter vergelijking: in landen om ons heen is het aantal meldingen van kindermishandeling vanuit de kinderopvang zes keer zo hoog.

In Nederland zijn er jaarlijks nog steeds zo’n 120.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Statistisch betekent dat dat er in iedere schoolklas en in iedere twee groepen in de kinderopvang een kind slachtoffer is van kindermishandeling.

Alle professionals in de kinderopvang zijn in meer of mindere mate bekend met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Met ingang van 2019 is de verbeterde meldcode met daarin opgenomen een afwegingskader ingevoerd. Met name met het afwegingskader blijken pm’ers minder bekend te zijn.

PPINK en BOinK organiseren een driedelig webinar voor pm’ers met praktische tips met als doel dat pm’ers bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de meldcode (app) erbij pakken en er effectief mee kunnen werken.

Waar gaat het eerste webinar over?

Het eerste webinar gaat over de organisatie en implementatie van de meldcode. In dit eerste webinar komt het gebruik van de verbeterde meldcode in de eigen praktijk aan de orde. Wat houdt het afwegingskader precies in, hoe kun je het stappenplan van de meldcode vertalen naar je eigen organisatie? Wat is de rol van een aandachtsfunctionaris? Wat houdt de radarfunctie van Veilig Thuis in? Met wie mag je informatie uitwisselen en moet je daar toestemming van ouder(s)/opvoeder(s) voor hebben?

Meld je via de aanmeldlink op ledenplatform Insite aan voor het webinar en laat je informeren!

 

Het tweede en derde webinar

Webinar twee gaat over vormen van kindermishandeling, kindsignalen en oudersignalen, rapporteren en samenwerken met Augeo Foundation, Veilig Thuis en school. Tijdens het derde webinar gaan we in op het voeren van gespreken met ouders/opvoeders en kinderen.

Tijdens alle drie de webinars wordt er in kleine groepjes gewerkt aan opdrachten of rollenspellen.

De data voor het tweede en derde webinar volgen nog. Aanmeldlink is t.z.t. weer te vinden op ledenplatform Insite.