Geef jouw mening over wijziging besluit kwaliteit kinderopvang bso en bio dagopvang

20 februari 2023

De kwaliteitseisen in de huidige regelgeving knellen. Zeker in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk in de sector.
 
Daarom doet de regering in nauw overleg met sectorpartijen in de kinderopvang, een voorstel voor aanpassing van verschillende kwaliteitseisen.
 
Met deze wijzigingen krijgen houders van kinderopvangorganisaties meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen en om een rijker activiteitenaanbod op de buitenschoolse opvang aan te bieden.
 
WIL JIJ JE MENING KWIJT OVER DIT ONDERWERP? Laat je hier horen!  Dat mag ook anoniem.
De internetconsultatie is geopend tot en met 2 april 2023.