Help je mee?

28 februari 2024

Voor het ministerie van SZW zijn we op zoek naar beleidsmedewerkers en pedagogisch professionals die in gesprek willen met een medewerker van het ministerie over incidenten* in de kinderopvang. Het ministerie wil in gesprek met mensen over dit onderwerp om aandachtspunten op te halen voor een wetstraject.

Tijdens een 1-op-1-gesprek van maximaal een uur (online of telefonisch) komen o.a. de volgende vragen aan bod:

‘Wat is er volgens jou wel/niet nodig m.b.t. melden en registreren van incidenten?’ en ‘Wat wil je verder meegeven aan het Ministerie van SZW rondom dit onderwerp?’.

De gesprekken worden anoniem en niet herleidbaar behandeld.

Heb je wel eens binnen de kinderopvang te maken gehad met een klein of groot incident? Heb je ideeën over het melden en registreren van incidenten? En wil je over deze zaken in gesprek met een medewerker van SZW? Geef je op via beleid@ppink.nl

*Een incident is een onverwachtse gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de kinderopvang en het bieden van verantwoorde kinderopvang. Een gebeurtenis die heeft geleid of had kunnen leiden tot letsel en/of schadelijke gevolgen bij het kind.