Kinderopvang en corona: hoe nu verder?

5 juli 2022

HOE NU VERDER?
Hoe graag we ook van corona af willen, de kust is nog niet veilig. Dus denken we vooruit om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele nieuwe golven.
De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. Deze plannen variƫren van basismaatregelen tot opvang in bubbels.
Een ding is duidelijk: sluiting is het allerlaatste wat de overheid en de sector willen.
Volgende stap is dat de kinderopvang- en onderwijsorganisatie draaiboeken gaan opstellen om zich voor te bereiden op de verschillende scenario’s.
PPINK streeft naar zo kort mogelijke lijntjes tussen de kinderopvang en het onderwijs zodat we de inzet van eventuele maatregelen zoveel mogelijk samen kunnen afstemmen.