Pedagogisch beleidsmw/coach: Werk mee aan promotieonderzoek van de UvA!

5 juli 2021

Beste pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de kinderopvang, 

Begeleid jij indirect kinderen tussen 3 en 6 jaar die moeite hebben met de spraak-, taal- en/of communicatieontwikkeling? Werk dan mee aan dit onderzoek van de UvA om inzicht te krijgen in de interprofessionele samenwerking rondom deze kinderen!

Als professional ben je indirect betrokken bij de begeleiding en/of behandeling van kinderen tussen 3 en 6 jaar met spraak-, taal- en communicatiebeperkingen. In de context van ‘passend onderwijs’ en sociale inclusie voor alle kinderen, ook die met spraak, taal en communicatiebeperkingen, spelen ‘teams rondom het kind’ een grote rol in de ondersteuning van deze kinderen en hun families.

Het doel van dit deelonderzoek is het – middels een online vragenlijst – in kaart brengen van hoe de interprofessionele samenwerking tijdens interventie in de praktijk vorm krijgt: Hoe beoordelen professionals van verschillende disciplines de interprofessionele samenwerking rondom het kind? Welke voordelen en belemmeringen heeft samenwerking voor jou persoonlijk en professioneel, maar ook voor het kind en zijn familie?

Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Queen Maud University College in Noorwegen. In beide landen worden logopedisten, basisschoolleerkrachten, orthopedagogen, ambulante begeleiders en andere pedagogische professionals met minimaal een HBO-opleiding gevraagd om bij te dragen aan dit onderzoek.

Ook jouw deelname is van belang!

Door op onderstaande link te klikken, word je doorgestuurd naar de online vragenlijst en kun je ook meer lezen over het onderzoek en de dataverzameling:

https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BLUzHTsWqodBcO

Namens het onderzoeksteam, alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

Jana van der Zwart-Langner (promovenda UvA)