Wat vindt de pedagogisch professional van ‘professionele zeggenschap’?

16 oktober 2023

In de periode juli en augustus 2023 heeft PPINK een vragenlijst uitgezet onder pedagogisch professionals om op te halen wat de ervaringen én wensen zijn wat betreft professionele zeggenschap. PPINK ziet de uitkomsten als een thermometer, een eerste indruk. Wel kunnen we een voorzichtige conclusie trekken dat we als sector wat te doen hebben als het gaat om het organiseren en faciliteren van professionele zeggenschap voor pedagogisch professionals.

Lees hier de uitkomsten PPINK-peiling zeggenschap