PPINK-enquête toont welke IKK-maatregelen door pp’s gewaardeerd en bekritiseerd worden

4 februari 2022

Half januari zette PPINK een IKK-enquête uit onder pedagogisch professionals. We delen graag de top 3 maatregelen waar jullie enthousiast over zijn en de top 3 die volgens jullie in de praktijk een belemmering vormen.

Top 3 van IKK-maatregelen die wat toevoegen aan de kwaliteit van de kinderopvang

  1. Ontwikkeling van de kinderen volgen
  2. Beleidsmedewerker/coach en Opleidingseisen voor werken met baby’s (gedeelde 2e plaats)
  3. Mentor voor kinderen

Er wordt nog opgemerkt: kijk goed naar de kinderen en de kwaliteiten van de professional en streef bij die dingen naar verbetering (meer kennis en bewuster werken).

Top 3 van IKK-maatregelen die een belemmering zijn in de praktijk

  1. 3 uursregeling
  2. BKR
  3. Minimum taalniveau (wordt wel ook regelmatig opgemerkt dat het wel belangrijk is dat die eis er is).

De uitkomsten van de enquête neemt PPINK mee naar de IKK-evaluatie van het ministerie. Dank aan iedereen die deze enquête heeft ingevuld!