Protocol kinderopvang en COVID-19 versie 23 maart 2022

24 maart 2022

In het protocol zelf is aangegeven op welke plekken het protocol is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

  • De mondkapjesplicht komt te vervallen: medewerkers en gastouders die kinderen vervoeren in een busje of personenauto zijn per 23 maart 2022 niet meer verplicht om een mondneusmasker te dragen. Wel wordt het dragen van een mondneusmasker nog geadviseerd.
  • Uitzondering quarantaineregels: de uitzondering op de quarantaineregels ‘je bent in het jaar 2022 positief getest en hersteld en hebt geen klachten’ vervangt de uitzondering ‘je bent in de afgelopen 8 weken positief getest, hersteld en hebt geen klachten’.

Test- en thuisblijf regels blijven gelden

In de test- en thuisblijfregels verandert op dit moment niets. De adviezen die gelden rondom testen, quarantaine en isolatie blijven dus van kracht.

Zwanger

Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers vanaf het 3e trimester van hun zwangerschap andere, passende, werkzaamheden te organiseren.

Het uitgebreide protocol lees je hier.