Veel enthousiasme en betrokkenheid bij eerste ledenvergadering PPINK

22 november 2017

Vrijdag 17 november is het dan zo ver: de allereerste algemene ledenvergadering (ALV) van PPINK!

Iedereen wordt persoonlijk verwelkomd door voorzitter Marijke Schuurkes en penningmeester Robin de Vos. Nog vóór de start van het officiële gedeelte van de ALV is iedereen al volop met elkaar in gesprek.

Na een korte quiz over de belangrijke thema’s in de kinderopvang, vertelt Marloes van den Berg wat de verkiezing tot Pedagogisch Professional van het Jaar voor haar betekent. Een belangrijke motivatie om deel te nemen aan de verkiezing was het belang van een beroepsvereniging. Ze gaat samen met de andere verkiezingsdeelnemers aan de slag als ambassadeur voor PPINK.

Tijd voor de officiële zaken: Robin licht de begroting en het contributiereglement toe. Na de beantwoording van enkele vragen, stemmen de leden er mee in.

Jan Willem Bedeaux, bestuurder van Kanteel Kinderopvang, vertelt waarom ook hij PPINK zo belangrijk vindt. Als pedagogisch professional draag je bij aan onze toekomst: kinderen de beste kansen geven om later onze maatschappij een stukje mooier te maken!

In kleine groepjes wordt verder gepraat over welke thema’s PPINK kan oppakken. Daar komen mooie suggesties uit. Over één ding waren alle groepjes het eens: het vak van pedagogisch professional moet veel meer voor het voetlicht komen. Een belangrijke taak voor PPINK én voor alle collega’s: maak je vakkundigheid zichtbaar en sta met trots voor je vak!

Dat het echt een geslaagde middag is, blijkt wel uit dit berichtje dat ’s avonds op PPINK Insite wordt geplaatst door één van de leden:

“Hartelijk dank voor de inspirerende eerste ledenvergadering!
Het was boeiend om met andere PM-ers over ons vak te discussiëren en te brainstormen over wat PPINK voor ons allen kan betekenen en hoe dat vorm gegeven kan gaan worden. Ik heb er energie van gekregen!”