Veerkracht bij kinderen – de pedagogisch professional in de rol van externe hulpbron

24 oktober 2022

Hoe komt het dat sommige kinderen, ondanks een opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen in hun thuissituatie, er weer bovenop komen en opgroeien tot gezonde volwassenen? Terwijl anderen hun leven lang last houden van pijnlijke herinneringen? Dat wordt duidelijk in deze interactieve animatie (werkt het beste op laptop, desktop of tablet),
Waarom PPINK jou deze animatie van Augeo wil laten zien? Als pedagogisch professional kun jij met liefdevolle aandacht en zorg een veilige en zorgzame relatie bieden voor het kind. Als professional kun jij een ‘externe hulpbron’ zijn in hun leven en bijdrage aan het versterken van hun veerkracht.
Hoe ervaar jij jouw rol als ‘veerkracht-versterker’? Ben je je daar dagelijks van bewust?