Wees erbij! 25/11 PPINK-webinar Meldcode Kindermishandeling deel II

16 november 2020

Kindermishandeling komt in verschillende vormen voor. In ons eerste webinar op woensdag 30 september namen we de deelnemers mee in het gebruik van de meldcode en hebben we geprobeerd de algemene kennis over dit onderwerp te vergroten. De waardering voor dit webinar was groot, dank daarvoor!

In het tweede webinar Wat laten kinderen en ouders/opvoeders zien?’ willen we meer de diepgang in en is het de bedoeling dat je zelf ook actief aan de slag gaat. Je gaat werken in kleine groepjes en daarom beperken we het aantal deelnemers per webinar tot maximaal 60.

In gezinnen waarin één of meer kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling varieert de ernst van licht tot zeer ernstig. De duur en frequentie van het geweld bepalen mede de ernst van de mishandeling. Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook en zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren, die aangeven dat er iets met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling (echtscheiding, overlijden van een familielid, enz.).

Het webinar staat in het teken van de diverse vormen van kindermishandeling. Wat zijn daarbij risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Welke signalen laat het kind zien, welke signalen laten ouders/opvoeders zien? En hoe bepaal je het vervolg?

We ontmoeten je graag in de PPINK-webinar op 25 november van 10.30-12.00 uur. De aanmeldlink vind je op het PPINK-ledenplatform Insite!