Werken met beroepskracht in opleiding? Deel in 5 min jouw ervaringen!

6 juni 2023

Wat betekent het voor jou om vaker met een beroepskracht in opleiding te werken?
Het kabinet heeft vorig jaar verschillende maatregelen genomen om meer lucht te geven  in tijden van personeelstekorten. Eén daarvan is de mogelijkheid om beroepskrachten in opleiding vaker formatief in te zetten. Dit betekent dat beroepskrachten in opleiding vaker als pedagogisch professional kunnen werken (niet boventallig en dus formatief). Dit is een tijdelijke maatregel tot 1 juli 2024.
 
Dit jaar onderzoekt het Expertisecentrum Kinderopvang voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gevolgen van de maatregel voor de werkdruk van collega pedagogisch professionals en de pedagogische kwaliteit.
 
Daarvoor is deze vragenlijst voor pedagogisch professionals gemaakt. De vraag aan jou is om deze vragenlijst alleen in te vullen als jij samenwerkt met een beroepskracht in opleiding. Dat zijn student-werknemers (mbo of hbo) die een (leer-)arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben gesloten, bijvoorbeeld BBL’ers.
 
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en is mogelijk tot maandag 26 juni. De antwoorden zijn niet naar jou te herleiden en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.
 
 
Alvast bedankt voor je tijd en aandacht! Het Ministerie van SZW gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij de beslissing over een eventuele verlenging van de maatregel. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar gedeeld.