Word lid van PPINK!

25 augustus 2017

Op 20 juni 2017 is de beroepsvereniging opgericht voor pedagogisch medewerkers: PPINK (Pedagogisch Professionals in Kinderopvang). PPINK is een initiatief van vakgenoten voor vakgenoten. Zes pedagogisch medewerkers van vijf kinderopvangorganisaties door het hele land vormen het bestuur. Vanaf 21 september, de Dag van de Leidster (beter: de dag van de pedagogisch professional) kun je lid worden. 

Waarom een beroepsvereniging?

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, groeit weer. Tegelijkertijd neemt de overheid allerlei kwaliteitsmaatregelen en werken kinderopvang en onderwijs steeds meer samen. Overheid, werkgevers, vakbonden en ouders overleggen veel en nemen besluiten over het hoe en wat in de kinderopvangbranche. Professionals in de kinderopvang willen meepraten over inhoudelijke thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling van hun beroep: opleiden, de inhoud van het werk, beroepshouding en ethische vraagstukken. Circa 77.000 pedagogisch medewerkers dragen dagelijks bij aan de ontwikkeling van kinderen in Nederland. Daarmee is de pedagogische impact van onze beroepsgroep groot. Kinderopvang is een vak! PPINK pakt de handschoen op om dat geluid veel sterker uit te dragen.

Verbinding, samenwerking en focus op de inhoud

PPINK zoekt verbinding en gaat samenwerkingen aan, zowel binnen de kinderopvangbranche als met het onderwijs. PPINK is gesprekspartner als het gaat om inhoudelijke zaken als beroepseducatie, beroepshouding en beroepsethiek.