Andersgekwalificeerde beroepskrachten per 1 juli 2024

Per 1 juli zijn andersgekwalificeerde beroepskrachten welkom op de BSO. Wat dat nu precies inhoudt… Wat…

Branche trekt gezamenlijk op voor meer diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

In opdracht van BMK, BK, PPINK, Voor Werkende Ouders en Stichting Nysa is een handreiking gemaakt…

Aandacht voor veilig slapen in de kinderopvang

Speciaal voor ouders organiseert BOinK een gratis webinar over veilig slapen in de kinderopvang. Doel van…

Samen mét keycord achter het kinderopvangakkoord

Vandaag stond het commissiedebat Kinderopvang op het programma. Met een demissionair minister en een geschudde bak kamerleden…

Internetconsultatie aanpassingen Taaleis

Op 1 januari 2025 moeten pedagogisch professionals taalniveau 3F Nederlands (taaleis IKK) beheersen. In de regeling…

Brief kinderopvangsector aan de informateurs

Eerder bereikten alle partijen in de kinderopvangsector een kinderopvangakkoord. In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de…

Up to date met de maart-nieuwsbrief van PPINK

De PPINK-nieuwsbrief is vorige week verzonden. Dit zijn de onderwerpen: PPINK + Partou voor pilot Zeggenschap…

Minister SZW over ontwikkelingen in kwaliteit en veiligheid kov

Op woensdag 20 maart verstuurde Minister van SZW de Verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang aan de…

In gesprek met Jacqueline van den Hil voor Zeggenschapspilot Partou

Wat gebeurt er als je PPINK, (de pedagogisch professionals van) Partou kinderopvang en Jacqueline van den…