Privacy

PPINK hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PPINK houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat dit precies betekent lees je in onze ‘privacy policy’. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@ppink.nl.