Meepraten over IKK

‘Er gebeurt zoveel in de sector en dit heeft gevolgen voor iedereen die in de kinderopvang werkt. De pedagogisch medewerkers zijn degenen die op de werkvloer ervoor zorgen dat er kwaliteit wordt geleverd. Daarom moeten zij ook gehoord worden en meepraten aan beleidstafels. PPINK kan de belangen van de pm’ers behartigen en als hun vertegenwoordiger optreden als er op landelijk niveau beslissingen worden genomen. Er moet niet langer over de hoofden van pedagogisch medewerkers heen worden gesproken. De vakbonden houden zich bezig met arbeidsvoorwaarden. PPINK kan bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepsinhoud.’

IKK

‘Wat baart me zorgen? De gevolgen van de Wet IKK. Blijven kleine organisaties wel overeind? En het woud aan regels dat het werk soms nodeloos ingewikkeld maakt. PPINK moet daarom meepraten op landelijk niveau. Maar dan moeten er wel meer leden komen. Word dus lid!’