PPINK maakt weg naar politiek korter

‘Ik vind het goed dat er een vereniging is voor de mensen op de werkvloer in de kinderopvang. Zodat zij de koppeling kunnen zijn tussen de geluiden op de werkvloer en bijvoorbeeld de opleidingen of de branchevereniging en de overheid. Het geeft je een stem. De kinderopvang groeit, er komen steeds meer regels en wetten, de kwaliteit wordt verbeterd en het werk is heel verantwoordelijk en mooi. De minister bedenkt wat leuks, maar is het wel uitvoerbaar? Of wat zijn de consequenties, als het uitgevoerd wordt zoals het bedacht is. PPINK maakt de weg naar de politiek korter, zodat ze in Den Haag beter kunnen luisteren naar degenen die de ideeën voor de verbetering mogen uitvoeren.’

Contact met andere professionals

‘Ik ben zelf lid geworden omdat ik het goed vind dat er mensen zijn die voor ons werkveld opkomen. PPINK kan meedenken over cursussen en opleidingen en de kortingen hiervoor. Maar juist ook over hoe wij werken met de kinderen en de administratie daar omheen. PPINK is een soort doorgeefluik voor ons. 

Ook het contact hebben met andere pedagogisch professionals is fijn. Je kunt op Insite via het forum overleggen wie hoe met welke situatie zou omgaan. We wisselen ideeën uit. Op deze manier sta je dichter bij elkaar. Het is gewoon fijn om een organisatie te hebben voor en door pedagogisch professionals. Samen sta je sterker en kun je een harder geluid laten horen.’

Praktijk

‘Waar PPINK mee aan de slag moet? Het grote verschil tussen de pedagogisch professionals die net van school komen en wat zij in de praktijk moeten kunnen. Dat kwam ook ter sprake tijdens de eerste ledenvergadering. Het is niet voor niks dat er nu niet veel goede mensen beschikbaar zijn. Er moet ook meer invloed uitgeoefend worden op de politiek. De wet IKK bijvoorbeeld. Het idee vind ik een verbetering voor de kinderopvang. Maar hoe is voor sommige kinderopvangorganisaties lastig uit te voeren. PPINK kan die geluiden doorgegeven en bespreken met de branche en de politiek.’