Samen een beter stemgeluid

‘De pedagogisch medewerker in de kinderopvang is een professional op het gebied van werken met jonge kinderen en een belangrijke schakel tussen de werkvloer en beleid. Het is dan ook belangrijk dat de pedagogisch medewerker van zich laat horen en aangeeft wat er speelt op de werkvloer. Als je je wilt laten horen moet je eerst zichtbaar zijn. Ik geloof dat PPINK voor die zichtbaarheid staat en meer stem geeft aan alle pedagogisch medewerkers. Met alleen m’n eigen stem kan ik niet komen op het punt waar ik wil staan als pedagogisch professional, maar door PPINK worden alle stemmen gebundeld. Samen staan we sterker en creëren we een beter stemgeluid.’

Professionalisering

‘Over de functie en positie van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang valt veel te zeggen. Eén van de vele kwesties die mij bezighoudt is die van professionalisering. Ik denk dat het versterken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten van pedagogisch medewerkers nog goed moet worden gevormd. De afwezigheid van structurele (bij)scholing en goede loopbaanbegeleiding voor pedagogisch medewerkers vind ik bijvoorbeeld een groot gemis. Maar PPINK heeft al een mooie start gemaakt met het vergroten van de zichtbaarheid van en het geven van een stem aan de pedagogisch medewerkers. Hopelijk gaat dit er aan bijdragen dat de wensen van pedagogisch medewerkers steeds vaker worden gehoord en erkend.’