Vereniging

PPINK is de beroepsvereniging van alle pedagogisch professionals in de kinderopvang; opgericht door vakgenoten in 2017. PPINK wil de beroepsinhoudelijke positie van alle pedagogisch professionals in de kinderopvang versterken en het aanzien en de waardering voor het vak vergroten. Ook zijn wij een gesprekspartner op het gebied van beroepseducatie, beroepshouding en beroepsethiek, voor leden zelf maar namens de leden in gesprekken met de politiek en andere beleidsmakers.

Wat wil PPINK?

 • De stem van de pedagogisch professionals vertegenwoordigen en laten horen
 • Luisteren naar wensen, behoeftes en knelpunten van pedagogisch professionals op de werkvloer in de uitoefening van hun vak. Hierbij gaat het om de inhoud en kwaliteit, niet om salaris of knelpunten met leidinggevenden. Daarvoor is de vakbond.
 • Positieve presentatie van de pedagogisch medewerker en het vak aan iedereen
 • Vakgenoten op de hoogte houden van relevant nieuws op gebied van het vak
 • Een platform bieden waar leden met elkaar in contact komen om uitdagingen, nieuws en trends te bespreken en naar nieuwe ideeën en oplossingen te zoeken en elkaar te steunen.
 • Leden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en nieuws in ons vak
 • Een overzicht bieden van relevante trainingen, cursussen en intervisiemogelijkheden.
 • Invloed uitoefenen op besluitvorming door politiek en beleidsmakers; gesprekspartner voor hen zijn
 • Het ontwikkelen en bijhouden van een beroepsregister
 • Verbinding tussen pedagogisch medewerkers tot stand brengen en zo de krachten bundelen
 • Samenwerking en verbinding zoeken met andere relevante organisaties (binnen de kinderopvang, beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, ouderorganisaties, opleidingen en instanties voor permanente educatie en kwaliteitszorg)