Beleid

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, groeit weer. Tegelijkertijd neemt de overheid maatregelen om de kwaliteit van kinderopvang te versterken. Kinderopvang en onderwijs werken steeds meer samen. Politiek, werkgevers, vakbonden en ouders bespreken op landelijk niveau al deze ontwikkelingen. Het is de hoogste tijd dat ook pedagogisch professionals hun stem laten horen.
In juni 2017 hebben zeven pedagogisch medewerkers PPINK opgericht. PPINK is de beroepsvereniging voor pedagogisch professionals in de kinderopvang. PPINK zet zich ervoor in dat pedagogisch professionals kunnen meepraten over de inhoudelijke thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling van hun beroep. En dat we van elkaar kunnen leren.

Uitgangspunt van PPINK:

Kinderopvang is een vak! Een vak waar we trots op zijn.