Beleidsonderwerpen

Op het ledenplatform PPINK Insite houden we je op de hoogte van de laatste veranderingen en ontwikkelingen in ons vak. Je vindt hier veel informatie en kan met andere leden overleggen. Je kan zelf een gesprek beginnen op het prikbord. Zit je met een vraag, meld het, dan krijg je zeker suggesties of antwoorden van andere leden.

PPINK wil graag informatie bieden die voor jou interessant is. Meld het via info@ppink.nl of als lid op het prikbord van PPINK Insite.

Voorbeelden van onderwerpen op PPINK Insite (artikelen, interviews, factsheets: ‘wat is het, wat betekent het en de nieuwste ontwikkelingen’):

  • Beroepskracht-kind ratio en groepsgrootte
  • Gezonde kinderopvang
  • IKC en Brede school
  • Mannen in de kinderopvang
  • Meldcode kindermishandeling
  • Voor- en vroegschoolse educatie
  • Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)