Doelen

PPINK heeft vanuit haar visie concrete doelstellingen:

 • Erkenning van het vak van pedagogisch medewerker
 • Ondersteunen dat pedagogisch medewerkers trots zijn op hun beroep, dat uitstralen en verwoorden
 • Vergroten van de waardering en het aanzien van pedagogisch medewerkers bij ouders, onderwijs, jeugdzorg en andere organisaties voor jeugd
 • Zichtbaar maken van de hoge kwaliteit en professionaliteit van pedagogisch medewerkers
 • Versterken van de hoge kwaliteit en professionaliteit van de branche kinderopvang
 • Beïnvloeden van beleidsontwikkeling door ministerie en andere (landelijke) beleidsmakers vanuit de dagelijkse praktijk

Om onze doelen te behalen, richten we ons op zes kernactiviteiten:

 1. We informeren onze leden over belangrijke ontwikkelingen in de kinderopvang
 2. We zorgen voor onderlinge dialoog tussen de leden en meningsvorming
 3. We treden naar buiten als gesprekspartner
 4. We beïnvloeden beleidsbeslissingen vanuit de positie van de pedagogisch professional
 5. We werken aan positieve beeldvorming over het vak
 6. We bevorderen de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het vak als geheel, en ook die van de individuele pedagogisch medewerker