Waar staat PPINK voor?

PPINK is dé beroepsvereniging voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. PPINK is in juni 2017 door vakgenoten opgericht en vanaf september 2017 actief voor leden. PPINK wil de beroepsinhoudelijke positie van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang versterken en de waardering voor het vak vergroten. PPINK is een belangrijke gesprekspartner als het gaat om beroepseducatie, beroepshouding en beroepsethiek. Dat zijn we voor onze leden én voor politiek en andere beleidsmakers in de kinderopvang.

Wat willen we bereiken?

Wij zijn de beroepsvereniging die pedagogisch medewerkers in de kinderopvang met elkaar verbindt. Wij dragen uit dat het beroep van pedagogisch medewerker iets is om trots op te zijn. We laten zien dat pedagogisch medewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind; de pedagogische impact van de beroepsgroep is groot. Bovendien stelt onze beroepsgroep ouders in staat werk en zorg te combineren en mee te doen aan de maatschappij. Zo dragen pedagogisch medewerkers indirect bij aan een prettige samenleving.

Hoe doen we dat?

Pedagogisch medewerkers zijn vakkundig, professioneel en leveren uitstekende kwaliteit. Wij willen dat zij dit kunnen blíjven zijn en doen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. We ondersteunen hen op een laagdrempelige manier en zijn een belangrijke gesprekspartner waar het gaat om beroepseducatie, beroepshouding en beroepsethiek. Daarnaast willen we de beroepsinhoudelijke positie van de pedagogisch medewerker in de kinderopvang versterken. Dit doen we door in gesprek te gaan met de politiek en belanghouders als werkgeversorganisaties, vakbonden, ouder- en onderwijsorganisaties. We oefenen maximale invloed uit op beroepsinhoudelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het vak en werken aan brede erkenning van de pedagogische impact van de professional.