Programma

Beroepsvereniging PPINK is de stem van de pedagogisch professionals. Een stem die het verdient om gehoord te worden, want de beroepsgroep is meer dan 70.000 medewerkers groot. Maar wat roept die stem dan? Het PPINK-programma, samengesteld op basis van gesprekken met onze leden, geeft daar in kernachtige bewoordingen inzicht in: welke ontwikkelingen zien we en wat vinden we daarvan.

Bekijk het programma van PPINK

Dit programma is een leidraad voor het dagelijks werk van PPINK. Het geeft richting aan ons overleg met gesprekspartners en het helpt om met de leden tot een verdere aanscherping en uitwerking te komen.