CCI seminar ‘de ruimte als derde pedagoog’

8 februari 2019 - 10:00 uur

Volgens de pedagogiek van Reggio Emilia worden de kinderen op het kinderdagverblijf opgevoed door drie pedagogen:
1) door de groep kinderen (van elkaar leren)
2) door de volwassenen
3) de omgeving (ruimte)
Tijdens deze seminar gaan 2 sprekers in op de volgende vragen:
– welke invloed heeft de binnenspeelruimte op het sociaal en exploratief gedrag van kinderen?
– hoe gebruiken kinderen de vrije vloer/ vrije speelruimte?
– wat is de invloed op de verschillende leeftijdsgroepen (0-2 en 2-4)?
– welke aanbevelingen zijn er voor de praktijk.

Voor meer info:
http://www.childcareinternational.nl/cci-seminar-de-ruimte-als-derde-pedagoog/?utm_source=CCI-adressenlijst&utm_campaign=0002272c23-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_17_05_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2b6a0ab13e-0002272c23-195787561