Online intervisie Aan tafel met PPINK over zeggenschap

30 november 2023 - 20:00 uur

Wat is professionele zeggenschap?
Met professionele zeggenschap bedoelen we dat je meer te zeggen hebt over de inhoud van je vak. Denk bijvoorbeeld aan inspraak bij het rooster zodat je een fijnere werk-privébalans hebt. Of adviseren bij de indeling van een nieuwe ruimte of pand. Eigenlijk komt het er op neer dat de expertise van de professional standaard wordt meegenomen, zie het als een vast ingrediënt!
Professionele zeggenschap zorgt dat het vak aantrekkelijker is, en daardoor ook toekomstbestendig.

———————————

Kom je ook naar onze online Aan tafel sessie over Professionele Zeggenschap op donderdag 30 november van 20.00 tot 21.00 uur?

We zijn heel erg benieuwd wat jij hierover te zeggen of te vragen hebt.

Denk bij de Aan tafel sessies aan kleine groepen zodat iedereen zijn vragen of ervaringen kan delen.

Leuk als jij ook aanschuift!

 

Opgeven gaat als volgt. Mail ons op aanmelden@ppink.nl en zet in de mail:

  • Dat het om de Aan tafel van 30 nov gaat
  • Je naam
  • Pedagogisch professional of pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  • Naam van de organisatie waar je werkzaam bent (indien je lid bent van PPINK via je werkgever)