PPINK-webinar Meldcode Kindermishandeling deel II

28 oktober 2020 - 10:30 uur

Kindermishandeling komt in verschillende vormen voor. In ons eerste webinar op woensdag 30 september namen we de deelnemers mee in het gebruik van de meldcode en hebben we geprobeerd de algemene kennis over dit onderwerp te vergroten. De waardering voor dit webinar was groot, dank daarvoor!

In het tweede webinar Wat laten kinderen en ouders/opvoeders zien?’ willen we meer de diepgang in en is het de bedoeling dat je zelf ook actief aan de slag gaat. Je gaat werken in kleine groepjes en daarom beperken we het aantal deelnemers per webinar tot maximaal 60. Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven deel te nemen hebben het tweede en derde webinar dezelfde inhoud. Je kunt dus kiezen tussen 28 oktober óf 25 november.

In gezinnen waarin één of meer kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling varieert de ernst van licht tot zeer ernstig. De duur en frequentie van het geweld bepalen mede de ernst van de mishandeling. Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook en zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren, die aangeven dat er iets met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling (echtscheiding, overlijden van een familielid, enz.).

Het tweede (en derde webinar) staat in het teken van de diverse vormen van kindermishandeling. Wat zijn daarbij de risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Welke signalen laat het kind zien, welke signalen laten ouders/opvoeders zien? En hoe bepaal je het vervolg?

We ontmoeten je graag in de PPINK-webinars op 28 oktober óf op 25 november van 10.30-12.00 uur. De aanmeldlinkjes vind je op ons ledenplatform Insite!

Met vriendelijke groet,
Roelie van der Poel en Gjalt Jellesma