Herziene Beroepscode Kinderopvang live!

23 januari 2023

De Beroepscode Kinderopvang is herzien. Onder de nieuwe titel ‘Beroepscode van pedagogisch medewerkers in kinderopvang’ is de code geactualiseerd en zijn er nieuwe voorbeelden van ethische dilemma’s uit de praktijk toegevoegd.
Ook PPINK werkte mee aan deze versie, op uitnodiging van Kinderopvang werkt!
**Pedagogisch professional is een vak om trots op te zijn. We hopen dat deze beroepscode daaraan bijdraagt en dat nog beter zichtbaar maakt.**