PPINK coördineert werkbezoek ministers Van Gennip en Wiersma bij Kind & Co Ludens

8 mei 2023

De unieke expertise van de kinderopvang en de voorschoolse educatie uitgelicht

Beroepsvereniging PPINK organiseerde samen met de directie kinderopvang van het ministerie van SZW op 8 mei jl. een werkbezoek van ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens. Doelstelling: een inkijkje in de unieke expertise van de kinderopvang en een mooi voorbeeld van voorschoolse educatie (VE).

Het werkbezoek vond plaats bij de Kind & Co Ludens-locatie in Baarn, waar de delegatie meegenomen werd op een VE-peutergroep.

Tijdens het bezoek spraken de ministers met pedagogisch professionals, pedagogisch coaches, regiomanager en directeur K&C Ludens Bertus Koot en PPINK-directeur Myrte van Gurp over de unieke expertise van de kinderopvang, de toegevoegde waarde van de voorschoolse educatie en ook de diversiteit van het vak van pedagogisch professional.

Met betrekking tot de VE werd uitvoerig gesproken over de kansen en knelpunten. Maar ook hoe VE wordt vormgegeven binnen Kind & Co. En hoe de samenwerking is met de wijk, jeugdzorg en de gemeente.

Van Gurp: ‘Beleidsmakers in contact met de professionals op de werkvloer is de beste manier om feeling te houden met de praktijk. De deskundigen die vandaag in gesprek gingen met de ministers wisten precies aan te geven wat ze nodig hebben om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Fijn dat de ministers zo open stonden voor deze experts. We noemen ze (bij PPINK) niet voor niets pedagogisch professionals!’

Bertus Koot: ‘We hebben met veel plezier onze deuren geopend om de ministers mee te nemen in de wereld van kinderopvang en VE. We zijn trots op onze medewerkers die de ministers vol passie en toewijding meegenomen hebben in hun dagelijkse werkzaamheden.’

Minister Van Gennip: ‘Ik ben onder de indruk van de inzet van de pedagogisch professionals om onze kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie draagt bij aan kansengelijkheid en een betere start van kinderen. Mooi om dit vandaag met eigen ogen te kunnen zien.’

 

Fotografie:
www.marcelbakker.com