PPINK-peilt mening pedagogisch professional en beleidsmw/coach

PPINK laat de stem van de pp en coach/beleidsmedewerker horen bij beleidsmakers, zoals het ministerie. Om goed op de radar te hebben hoe jullie over onderwerpen denken, halen we graag af en toe je mening op.

 


Professionele zeggenschap

Peiling nummer 2 van dit jaar gaat over Professionele zeggenschap.

PPINK is ervan overtuigd dat het vergroten van de professionele zeggenschap in de kinderopvang een essentiële stap is in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak. We willen heel graag weten hoe  professionals hier zelf naar kijken.

Vul hier de enquête over ‘Professionele zeggenschap in de kinderopvang’ in! 

 

Lees hier meer over de ‘Professionele zeggenschap’-plannen van PPINK.


Stelselherziening

De eerste peiling van 2023 ging over de stelselherziening. Lees hier de uitkomsten!